Hyr në portal

Nëse jeni tashmë i regjistruar ne sistem ju mund të hyni në portal nëpërmjet kredencialeve tuaja. Ju mund të regjistroheni këtu për të aksesuar portalin

Mirësevini në Komentarin Elektronik

Komentari Elektronik është një nismë e mbështetur dhe financuar nga projekti i BE “Konsolidimi i Sistemit të Drejtësisë në Shqipëri” (EURALIUS). Nisma vjen në vijim të reformës së thellë të sistemit të drejtësisë në kuadrin e së cilës u miratuan ndryshime thelbësore në Kushtetutë si dhe u miratuan (ose u ndryshuan) rreth 40 ligje të tjera që rregullojnë organizimin dhe funksionimin e sistemit të drejtësisë në vend.