Disclaimer

Deri më datë 17/12/2019, projekti i financuar nga BE ‘Konsolidimi i Sistemit të Drejtësisë në Shqipëri’ (EURALIUS), ka konceptuar, zhvilluar dhe mirëmbajtur portalin e Komentarit Elektronik. EURALIUS ka kontribuar në hartimin dhe publikimin e komenteve për dispozitat përkatëse, sikurse tregohet në shënimet për secilën dispozitë të ligjeve të publikuara këtu.