Disclaimer

Portali është krijuar me asistencën e Projektit të financuar nga Bashkimi Europian, EURALIUS dhe në bashkëpunim me Shkollën Shqiptare të Magjistraturës. Përmbajtja e kësaj faqeje është përgjegjësi vetëm e partnerëve zbatues dhe e bashkëautorëve dhe në asnjë rast nuk paraqet qëndrimet e Bashkimit Europian apo të Shtetit Shqiptar.

EURALIUS, partnerët zbatues dhe bashkëautorët kanë bërë të gjitha përpjekjet për të siguruar që informacioni i dhënë të jetë i saktë dhe i përditësuar. Me qëllim përmirësimin e shërbimit tonë, ne mbështetemi në sugjerimet tuaja. Lutemi të na informoni në rast se konstatoni ndonjë gabim apo ndonjë problem në aksesim.

EURALIUS, partnerët zbatues dhe bashkëautorët, nuk kanë përgjegjësi për saktësinë e përmbajtjes së ligjeve dhe informacionit dhe nuk mund të kenë përgjegjësi për pretendimet e palëve të treta.