PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË   |   115/2016

Neni 162: Ekspertët

Këshilli i Lartë i Prokurorisë mund të angazhojë si ekspertë për çështje ose fusha të caktuara edhe prokurorët në detyrë. Prokurorët në detyrë i ofrojnë shërbimet e tyre vullnetarisht dhe pa pagesë.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment