PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË   |   115/2016

Neni 64: "Angazhimi i gjyqtarëve në punët e Këshillit të Lartë Gjyqësor "

Këshilli i Lartë Gjyqësor mund të angazhojë si ekspertë për çështje ose fusha të caktuara edhe gjyqtarët në detyrë. Gjyqtarët në detyrë i ofrojnë shërbimet e tyre vullnetarisht dhe pa pagesë.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment