PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË   |   115/2016

Neni 84: Përcaktimi i kompetencave territoriale dhe madhësia e gjykatave

Këshilli i Lartë Gjyqësor kryen funksionet në lidhje me përcaktimin e kompetencave territoriale dhe të madhësisë së gjykatave në bazë të ligjit për organizimin e pushtetit gjyqësor.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment