KODI PENAL I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË   |   7895

Neni 29: Dënimet kryesore

Për personat që kanë kryer krime jepen këto dënime kryesore:

 1. Me burgim të përjetshëm
 2. Me burgim
 3. Me gjobë

Për personat që kanë kryer kundërvajtje penale jepen këto dënime kryesore:

 1. Me burgim
 2. Me gjobë

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment