PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË   |   115/2016

Neni 112: Kuorumi

1Pjesëmarrja në Mbledhjen e Përgjithshme të prokurorëve për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë është e detyrueshme.

2Mbledhja e Përgjithshme e prokurorëve për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë zhvillohet kur janë të pranishëm më shumë se gjysma e numrit të përgjithshëm të prokurorëve.

3Numri i pjesëmarrësve në Mbledhjen e Përgjithshme shënohet në një listë emërore të nënshkruar nga të gjithë të pranishmit.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment