PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË   |   115/2016

Neni 147: Kuorumi

1Pjesëmarrja në mbledhjen e posaçme për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë është e detyrueshme.

2Mbledhja e posaçme për zgjedhjen e kandidatëve zhvillohet kur janë të pranishëm më shumë se gjysma e anëtarëve.

3Numri i pjesëmarrësve në mbledhjen e posaçme shënohet në një listë emërore të nënshkruar nga të gjithë të pranishmit.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment