PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË   |   115/2016

Neni 217: Objekti i kreut

Ky kre përcakton parimet, rregullat dhe procedurat për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, paraqitjen e kandidaturave për anëtarë të Gjykatës Kushtetuese dhe për Inspektor të Lartë të Drejtësisë, shqyrtimin e kandidaturave, renditjen e tyre dhe dërgimin e kandidaturave për rekrutimin përfundimtar në organin e emërtesës.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment